Monday, December 04, 2006
از تجمع شانزدهم آذر حمایت می کنیم / کیانوش و احمد آزاد باید گردند

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

امسال در حالی 16 آذر را آغاز می کنیم که کیانوش سنجری وبلاگنویس شجاع ایرانی در سلول انفرادی است،احمد باطبی دانشجوی
زندانی و نماد قیام افتخار آمیز 18 تیر دربازداشتگاه209 نگهداری می شود. همه ساله در این زمان آزادی خواهان در مقابل درب دانشگاه تهران جمع می شوند و فریاد آزادی خواهانه سر می دهند . کارزار آزادی کیانوش سنجری با اعلام حمایت از تجمع امسال در مقابل سر در دانشکده فنی دانشگاه تهران از تمامی حامیان کارزار دعوت می کند در روز 15 آذر ماه ساعت 12 بعداز ظهر در این مکان حضور به هم رسانند.
از تمامی عزیزانی که در این تجمع شرکت می کنند تقاضا داریم به سر دادن شعار های آزادی خواهانه بپردازند و خواهان آزادی زندانیان سیاسی شوند.شعار ما در این تجمع:
زندانی سیاسی آزاد باید گردد،دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد، باطبی وسنجری آزاد باید گردند
ما خطاب به سازمان های حقوق بشری اعلام می کنیم مردم ایران خواهان آزادی زندانیان سیاسی هستند و نظام حاکمه بر ایران با نقض مسلم حقوق بشر در صدد از بین بردن آنهاست . ما با اعلام نگرانی شدید نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی تاکید می کنیم در این تجمع در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی حضور خواهیم داشت و همراه با مردم ایران شعار آزادی خواهیم خواهیم داد.
بار دیگر تمامی مردم ایران و حامیان کارزار را به حضور گسترده در این تجمع دعوت می کنیم.
کارزار آزادی کیانوش سنجری
12/04/2006
1 Comments:
Anonymous آشيل said...
بلاگ نيوز به اين مطلب شما لينك داد .