Monday, November 06, 2006
مادر سنجری پس از یک ماه فرزندش را ملاقات کرد
به نام سعادت مردم ایران
خوشبختانه مادر کیانوش سنجری امروز موفق به دیدار با فرزندش شد. مادر سنجری به دلیل بیماری چندین بار مقابل زندان اوین دچار مشکل شد با وضعیتی نا مناسب کیانوش را دیدار کرد . مادر سنجری که بسیار گریه می کرد بعد از ملاقات با فرزندش وضعیت جسمانی کیانوش را بسیار نگران کننده توصیف کرد و گفت :کیانوش بسیار لاغر شده است آنچنانکه پس از دیدار با او هنوز نگرانی من نسبت به سلامتی او بر طرف نشده است.
مادر کیانوش راضی به گفتگوی بیشتر نسبت به شرایط ملاقات و این که در حضور ماموران بوده است یا خیر نشد
کارزار آزادی کیانوش سنجری با تاکید بر اینکه ملاقات زندانی با خانوده اش حق مسلم ایشان می باشد تاکید می کند نگرانی ها در مورد سنجری بیشتر شده است و سنجری باید هرچه سریعتر آزاد شود .
زنده باد آزادی اندیشه
11/06/2006