Tuesday, November 07, 2006
سنجری: می خواهند مرا بکشند/کیانوش به شدت شکنجه می شود
به نام سعادت مردم ایران
یک منبع موثق درزندان اوین اعلام کرد که کیانوش سنجری به شدت شکنجه می شود و هر روز هنگام بازجویی وی را کتک می زنند.
این منبع اعلام کرد سنجری دیروز هنگام ملاقات با مادرش به شدت تحت فشار بوده تا صحبتی نکند وگفت سنجری را به شدت ضرب وشتم کرده اند وقصد جان او را دارند .
کارزار آزادی کیانوش سنجری با اطمینان اعلام می کند سنجری به شدت شکنجه شده و همچنان تحت فشار فراوان قرار دارد. این رفتار نشان دهنده ی وضعیت نگران کننده کیانوش می باشد و ماتاکیدمی کنیم وزارت اطلاعات قصد دارد کیانوش سنجری را زیر شکنجه از بین ببرد.
منبع مطلع در اوین که نخواست نامش فاش شود اعلام کرد آیت الله بروجردی نیز به شدت شکنجه می شود و وی به دلیل شکنجه ی فراوان دیگر تعادل جسمی ندارد و دچار مشکلات حاد شده است
خانواده سنجری با شنیدن این خبر اعلام کردند برای او وکیل مدافع خواهند گرفت.
سنجری هر روز زیر مشت و لگد بازجویان قرار دارد و فریادهای او که اعلام می کنند می خواهند مرا بکشند تمام بند را درسکوت فرو می برد.
به تمامی فعالین حقوق بشر در سراسر دنیا اعلام می کنیم باید اتحادی برای دفاع از زندانیان سیاسی به وجود آوریم و این گونه رفتارها با زندانی سیاسی را محکوم کنیم . ما اعلام می کنیم دیگر فرصتی نخواهیم داد تا در بازداشتگاه ها هر چه آنچه که می خواهند برسر زندانیان سیاسی آورند و به زودی نسبت به این عمل واکنش نشان خواهیم داد.
از تمامی فعالین حقوق بشربرای این مهم کمک می خواهیم .
زنده باد آزادی اندیشه گسسته باد زنجیر استبداد
07/11/2006